فراسوی معلولیت اطلاعات ارزشمندی را برای گروه کثیری از افراد جامعه فراهم می‌کند

با دستیابی به اطلاعات لازم:

  • افراد می‌توانند به خودباوری بیشتری دست پیدا کرده، در بالاترین سطح توانمندی خود زندگی کنند، شغل مناسب خود را یافته و نهایتاً کار کنند
  • سازمانها و نهادهای اجتماعی، تجاری و صنعتی این توانمندی را پیدا می‌کنند که طراحی مناسبی از سرویسها، محصولات و محیط کاری خود عرضه نمایند تا برای افراد دارای معلولیت مانند هر فرد دیگر جامعه قابل استفاده و دسترسی‌پذیر باشند

سایت دسترسی پذیر و قابل استفاده برای افراد معلول از اهمیت بسیاری برخوردار است. سعی ما بر آن است که این سایت از جنبه های مختلف برای همه قابل استفاده باشد

زبانهای این سایت شامل فارسی و انگلیسی است

فراسوی معلولیت بر آن است تا مشارکت فعال اجتماعی و اقتصادی افراد پارسی زبان را از طریق کسب آگاهی و مهارت در زمینه معلولیت و موقعیتهای موجود در آن فراهم آورد

هدف ما آگاهی رسانی در مورد معلولیت و حقوق افراد دارای معلولیت است

 

کمیسیون عالی بررسی مسائل معلولیت و اطلاعات عمومی و مهم درباره خشونت، آزار، غفلت و بی‌توجهی

از تاریخ‌ پنجم‌ آوریل‌ 2019 یک کمیسیون عالی (تشریفاتی) در استرالیا برای نظارت بر اعمال خشونت، سوءاستفاده، بی‌توجهی و ضایع‌شدن حقوق افراد معلول شکل گرفته است...

درباره کمیسیون عالی بررسی مسائل معلولیت و اطلاعات عمومی و مهم درباره خشونت، آزار، غفلت و بی‌توجهی بیشتر بدانید

معلولیت و اشتغال

این تعهد برهمه دولتها واجب است تا فرصتهای مناسبی را برای افراد دارای معلولیت بوجود آورند تا ...

درباره معلولیت و اشتغال بیشتر بدانید

تصویرسازی معلولیت

در ادبیات یونان باستان تصویر معلولیت به عنوان بزرگترین فاجعه زندگی انسان تجسم شده که تنها مرگ با آن برابری می‌کرده است...

درباره تصویرسازی معلولیت بیشتر بدانید