Ability Beyond Boundaries

فراسوی معلولیت

روز جهانی زن مبارک باد


روز جهانی زن، هیجدهم اسفندماه مصادف با هشتم مارچ بر همه زنان، بخصوص زنان دارای معلولیت مبارک باد. این روز جهانی به هدف تشویق و ترویج همبستگی، تأمل و تفکر، حمایت از زنان و احقاق حقوق آنان در تمامی عرصه‌های جامعه است.
شعار امسال، 2020 میلادی برای روز جهانی زن عبارت است از:
“ایجاد برابری: درک حقوق زنان برای یک آینده برابر”
موضوع کمپین روز جهانی زن در سال 2020 عبارت است از: EachforEqual#
یک دنیای برابر، توانمند است. هریک از ما و همه ما، امروزه و همه روزه مسئول تفکر و اعمال خود هستیم. ما می‌توانیم فعالانه کلیشه‌ها را به چالش کشیم، با تعصبها بجنگیم، درک خود را گسترش دهیم، شرایط را بهبود بخشیم و دستاوردهای زنان را جشن بگیریم. با اتحاد با یکدیگر می توانیم دنیای برابری برای زنان بوجود آوریم. هر کدام از ما می توانیم به نوبه خود EachforEqual# باشیم.

0 comments on “روز جهانی زن مبارک بادAdd yours →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *