روز جهانی زن مبارک باد


روز جهانی زن، هیجدهم اسفندماه مصادف با هشتم مارچ بر همه زنان، بخصوص زنان دارای معلولیت مبارک باد. این روز جهانی به هدف تشویق و ترویج همبستگی، تأمل و تفکر، حمایت از زنان و احقاق حقوق آنان در تمامی عرصه‌های جامعه است.
شعار امسال، 2020 میلادی برای روز جهانی زن عبارت است از:
“ایجاد برابری: درک حقوق زنان برای یک آینده برابر”
موضوع کمپین روز جهانی زن در سال 2020 عبارت است از: EachforEqual#
یک دنیای برابر، توانمند است. هریک از ما و همه ما، امروزه و همه روزه مسئول تفکر و اعمال خود هستیم. ما می‌توانیم فعالانه کلیشه‌ها را به چالش کشیم، با تعصبها بجنگیم، درک خود را گسترش دهیم، شرایط را بهبود بخشیم و دستاوردهای زنان را جشن بگیریم. با اتحاد با یکدیگر می توانیم دنیای برابری برای زنان بوجود آوریم. هر کدام از ما می توانیم به نوبه خود EachforEqual# باشیم.

0 comments on “روز جهانی زن مبارک بادAdd yours →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *