بیمه

بیمه

برای تضمین سلامتی و آرامش خاطر اعضاء، کارکنان و داوطلبین فراسوی معلولیت، ما دو نوع بیمه را فراهم کرده‌ایم:
•       بیمه‌ی مدنی
•       بیمه‌ی کارکنان داوطلب