Ability Beyond Boundaries

فراسوی معلولیت

تماس و اشتراک

P.O. Box: 903 Auburn NSW 1835
7760 8123 612+

ارسال پیام:

لازم به توضیح است حداکثر حجم فایلهای ارسالی 70 مگابایت و فرمتهای پذیرفته شده برای متن: doc, *.docs, *.txt, *.pdf.*، برای عکس: png,*.jpg,*.jpeg.* و برای ویدئو :*.MPG, *.MP2, *.MPEG, *.WEBM, *.MPE, *.MPV, *.OGG, *.MP4, *.M4P, *.M4V, *.AVI, *.WMV, *.MOV, *.QT, *.FLV, *.SWF, *.AVCHD

همچنین می‌توانید فیلهای پاورپوینت خود را با پسوند ppt.* و pptx.*برای ما ارسال کنید.