Ability Beyond Boundaries

فراسوی معلولیت

حریم اطلاعات شخصی

قوانین سایت

  • فراسوی معلولیت یک سایت رایگان و مستقل است که با هدف اطلاع رسانی طراحی شده است.
  • اطلاعات فرستاده شده کاربران با رعایت قانون "حریم اطلاعات شخصی" منتشر خواهد شد. این بدین معناست که هر کاربری که مطلبی را به صورت نوشته، فیلم یا عکس و غیره به سایت بفرستد، می تواند از اسم واقعی خود استفاده کند. در صورتی که افراد مایل نباشند از نام حقیقی خود استفاده کنند، به صورت تصادفی حروفی برای نام و فامیلی فرد استفاده خواهد شد که هویت فرد محفوظ بماند. به عنوان مثال اگر فردی با نام "لیدا سحابی" مطلبی فرستاده باشد و مایل باشد که هویت خود را ابراز نکند، ما ممکن است به صورت تصادفی حروف "ج. ک" را برای او انتخاب کنیم. این حق برای همه کاربرانی که به ما مطلب می فرستند محفوظ است.

مهم: لازم به تذکر است که کاربران در هنگام ارسال مطلب می‌بایست ترجیح خود را در جهت ذکر نام واقعی مشخص نمایند. درغیراینصورت نام ذکر شده در مطلب به همان صورت منتشر خواهد شد.

  • اگر کاربران بخواهند مطلب فرستاده شده خود را تغییر دهند و یا حذف کنند، این تا پیش از انتشار مطلب (معمولاً دو هفته پس از دریافت مطلب) امکان‌پذیر می‌باشد، اما پس از انتشار، اگرچه تیم پشتیبانی سعی خواهد کرد که رضایت کاربر را فراهم نماید، اما تغییر یا حذف مطلب ممکن است به طول انجامد و یا در مواردی غیرممکن باشد.
  • فراسوی معلولیت شأن کاربران خود را محترم دانسته و در مقابل انتظار حمایت، توجه و رابطه بر مبنای احترام کاربران خود را دارد.
  • در این سایت اطلاعات با بالاترین کیفیت جمع آوری می شود. بنابراین مطالب فرستاده شده با دقت بررسی شده و تصمیم انتخاب و انتشار آن در سایت فراسوی معلولیت مطابق با قوانین سایت و با انتخاب مدیران و گردانندگان سایت است. گردانندگان سایت از کلیه کاربرانی که مطالب خود را ارسال می نمایند، پیشاپیش قدردانی کرده و کسانی که مطالب آنها منتشر نشده، تشویق می شوند که مطلب را به گونه‌ای ویرایش نمایند که با قوانین سایت مطابق بوده یا در نهایت مطالب نویی را برای سایت بفرستند.
  • مطالب برگزیده شده به زبان فارسی و در مواردی به زبان انگلیسی ترجمه و در صفحات سایت منتشر خواهدشد.
  • درصورتی که گردانندگان سایت مطلبی را دریافت کنند که با شئونات و حقوق افراد معلول در مغایرت باشد، ممکن است که از انتشار آن خودداری نمایند. درصورت امکان به فرستندگان مطالب، بازخورد داده خواهدشد تا مطلب خود را بازبینی نموده و دوباره بفرستند.

رفع مسئولیت

تمامی کوشش سایت فراسوی معلولیت بر این است که مطالب انتشار یافته صحیح، کامل و به‌روز باشد اما کاربران باید توجه داشته باشند که این سایت صرفاً به قصد اطلاع رسانی طراحی شده و هرگونه تصمیم گیری و قضاوت در مورد مطالب سایت بر عهده کاربران است و فراسوی معلولیت تحت هیچ شرایطی پیامدهای پزشکی، قانونی، مالی و غیره براساس مطالب سایت را عهده دار نمی باشد. کاربران خود مسئول تحقیق و کسب اطلاعات در موارد مهم و قانونی هستند و به عنوان یک سایت اطلاع رسان، فراسوی معلولیت نمیتواند مسئولیت پیامد تصمیماتی را که بر مبنای اطلاعات این سایت اتخاذ گردیده تضمین نماید.