داستانهای زندگی

داستانهای زندگی

داستانهای زندگی

از شما کاربران عزیز دعوت می شود تا داستانهای ارزشمند زندگی با تجربه‌ی معلولیت را از طریق لینک زیر به ما ارسال نمایید.

مطالب شما می‌تواند شامل  تجربیات واقعی زندگی خود شما در مورد معلولیت، یا مربوط به خانواده، دوستان و آشنایان شما در صورت رضایت آنها باشد. مضمون این داستانها می‌تواند شامل توانمندی یا مسیر توانمند شدن و گذشتن از سختیها، تبعیضات مربوط به معلولیت، خواست شما از نحوه‌ی کمک دیگران، جامعه و  ... باشد.   اگر تمایل داشته باشید این مطالب با نام خود شما منتشر خواهد شد.

از طریق لینک زیر شما می توانید اطلاعات بیشتری بدست آورید.

حریم اطلاعات شخصی