Ability Beyond Boundaries

فراسوی معلولیت

معلولیت و اشتغال

معلولیت و اشتغال

این تعهد برهمه دولتها واجب است تا فرصتهای مناسبی را برای افراد دارای معلولیت بوجود آورند تا آنها بتوانند به استعدادهای بالقوه‌ی خود دست پیدا‌ کنند و در جامعه، نیروی کار و محیطهای کاری مشارکت فعال داشته باشند. در همین راستا، دولت استرالیا دو نهاد تخصصی را بوجود آورده تا به کمک آنها افراد دارای معلولیت بتوانند فرصتهای شغلی را یافته و حفظ نمایند.

A smiling man sitting in a Wheelchair welcomes his colleagues in a meeting
 1. تشکیلات اقتصادی متمرکز بر معلولیت در استرالیا
 2. در حال حاضر، حدود 20،000 فرد دارای معلولیت در بیش از 600 تشکیلات اقتصادی مربوط به معلولیت در استرالیا مشغول به کار هستند. این تشکیلات افراد دارای معلولیت را قادر ساخته تا بتوانند در صنایع مختلفی همچون طراحی، چاپ و بسته‌بندی یا در مشاغلی مانند کار در کارخانه، خشکشویی، باغبانی و محوطه‌سازی مشغول به کار شوند. با کار در این تشکیلات، افراد دارای معلولیت از شرایط و مزایای مساوی با افراد غیرمعلول در بازار کار برخوردار هستند.

 3. سرویس‌های اشتغال‌زایی مخصوص معلولین
 4. این سرویس‌ها که متشکل از شبکه‌ی بزرگی از سازمانها در سراسر استرالیا است، نقش تخصصی ویژه‌ای در کمک به افراد دارای معلولیت، جراحت یا بیماری در ورود به بازار کار دارند. در تمامی مراحل یافتن و حفظ اشتغال، این سازمانها همراه و کمک افراد جویای کار خواهند بود.

سرویس‌ها‌ی عرضه‌ شده شامل موارد زیر هستند:

آماده سازی برای شغل شامل فراهم‌آوری آموزش در مورد مهارتهای لازم یک شغل خاص

 • یافتن شغل مناسب و هماهنگ با تواناییهای افراد شامل کمک برای جستجوی کارهای موجود و مناسب، نوشتن رزومه، آموزش مهارتهای شرکت در مصاحبه‌ی شغلی
 • پشتیبانی‌های لازم بعد از شروع به کار مانند آموزش در حین خدمت و کمک در ارتباط گیری با همکاران
 • حمایت ادامه دار در شغل درصورت نیاز
 • خریداری و پرداخت مبالغ لازم برای آموزش‌های مربوط به کار و یا مواردی شبیه به آن
 • مناسب‌سازی محل کار در صورت نیاز، سرویسهای حمایتی و ترجمه زبان برای ناشنوایان در محل کار
 • شما می‌توانید برای بدست‌آوردن اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

تعریف شغل معنی‌دار

 • شغلی که منعکس کننده علایق و اهداف شماست.
 • شغلی که هماهنگ با تواناییها و مهارتهای شماست.
 • شغلی که به شما کمک می‌کند آنچه را از زندگی می خواهید بدست آورید.

برای یافتن و نگهداری یک شغل معنی‌دار، افراد دارای معلولیت می‌بایست از حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه برخوردار باشند تا بتوانند از حداکثر نقاط قوت و توانمندی‌های خود استفاده نمایند.

 • مثلاً برای تضمین دوام شغلی، شما یک مربی یا آموزشیار مخصوص خواهید داشت که در طول مدت کاری تا آنجاییکه لازم باشد با شما خواهد بود .
 • سرویسهای اشتغال زایی معلولین به نیازهای شما گوش می‌کند، با کمک شما نیازها و قوتهایتان را بررسی کرده و به شما کمک می‌کند تا اهداف شغلی و حتی زندگی خود را بهتر شناسایی کنید.
 • در مسیر رسیدن به اهداف تعیین شده، برای شما برنامه قدم‌به‌قدم طراحی می‌شود و سرویسهای اشتغال‌زایی افراد دارای معلولیت به شما کمک می‌کند که این مسیر را طی کنید.
 • حمایت دیگر این سرویسها به اینگونه است که مشاغل و کارفرمایانی که به مهارتهای شما نیاز دارند را به شما مرتبط می‌کند.
 • از آنجاییکه شبکه بزرگی از کارفرمایان و مشاغل در سرویسهای اشتغال زایی مشارکت دارند، انواع سرویسها به انواع توانایی ها و مهارتها نیازمندند؛ بنابراین مرتبط ‌ساختن افراد دارای معلولیت به کارفرمایان و صنایع خاص از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.