همکاری با ما

همکاری با ما

دو نفر در حال دست دادن
Photo by Cytonn Photography on Unsplash

جذب افراد داوطلب و فرصتهای شغلی

ما مایل هستیم تا با تهیه فهرستی از افراد داوطلب و ترجیحاً افراد دارای معلولیت یا خانواده و نزدیکان آنها به منابع ارزشمند استعدادها و تجربیات گران‌بهای افراد دست پیدا کنیم تا درصورت امکان با بوجود آمدن فرصتهای شغلی از این افراد برای انجام فعالیتهای حرفه‌ای دعوت بعمل آوریم.

درصورت تمایل می‌توانید از طریق لینک (تماس و اشتراک) با ما تماس بگیرید.

ارسال مطالب شما

از شما کاربران عزیز دعوت می شود تا مطالب خود را از طریق لینک زیر به ما ارسال نمایید.

تماس و اشتراک

مطالب شما می‌تواند شامل : تجربیات واقعی زندگی شما از طریق نوشته، عکس، ویدئوی کوتاه یا  پاورپوینت باشد. اگر تمایل داشته باشید این مطالب با نام خود شما منتشر خواهد شد.

از طریق لینک زیر شما می توانید اطلاعات بیشتری بدست آورید.

حریم اطلاعات شخصی